Безплатна доставка за София и Варна с транспорт на "Сима" ООД!

МЕНЮ

Допълнителна информация

Размери: 550мм/440мм

Материал PVC водоустойчив
Размери до 55 см.
Назад