Безплатна доставка за София и Варна с транспорт на "Сима" ООД!

МЕНЮ

Допълнителна информация

за монтаж плътно до стена

Вид оттичане Двойно оттичане
Вид капак Плавно затваряне
Монтаж Плътно до стена
Назад