МЕНЮ

Описание на продукта

Ръчен бутон за писоар

Комплект за готов монтаж за Rapido U или Rapido UMB

116 х 144 mm

Механичен картуш

Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.

Работно налягане макс. 6 bar.

Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L

Шумозаглушителен клас II тестван 

Назад