Безплатна доставка за София и Варна с транспорт на "Сима" ООД!

МЕНЮ

Препоръчителни разстояния между санитарните уреди

Забележка: При използване на вградени в стената конструкции за монтаж на тоалетно седало или биде, дълбочината на конзолните (окачените) седала или бидета е по-малко - около 55см, но за сметка на това трябва да предвидите около 20см за дълбочината на вградената конструкция.